Resultat från TAL i en kostnadsfri konferens för språklärare (online)

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, forskningsmiljön Lärande och bedömning i språk (LBS), vid Göteborgs universitet arrangerar den 13 aug 2021 en digital heldagskonferens för lärare och lärarutbildare i moderna språk.

Mer information och anmälan via länken nedan.

https://www.gu.se/evenemang/kostnadsfri-konferens-for-spraklarare

 

Ny publikation från TAL-projektet

En ny artikel från TAL-projektet har nyligen publicerats i Education Inquiry. Artikeln behandlar trenderna för studiet av olika moderna språk i grundskolan och möjlig påverkan av meritpoängsystemet vad gäller andel elever som läser ett modernt språk i åk 9. Fulltext är tillgänglig via länken nedan.

Granfeldt, J., Sayehli, S., & Ågren, M. (2020). Trends in the Study of Modern languages in Swedish Lower Secondary School (2000 – 2018) and the Impact of Grade Point Average Enhancement Credits. Education Inquiry. https://doi.org/10.1080/20004508.2020.1790099

TALs avslutningskonferens i Stockholm 31 januari 2020

TAL-projektet rapporterar

TAL är ett forskningsprojekt om moderna språk och muntlig språkfärdighet.

Välkomna till en heldagskonferens med rapportering av resultat i föreläsningar och diskussioner, som riktar sig till dig som är lärare i moderna språk.

När? 31 januari 2020

Var? Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

För mer information och anmälan, klicka HÄR.

TAL på EuroSLA29

TAL-projektet kommer att medverka vid EuroSLA 29 konferensen i Lund, 28-31 augusti 2019 med en poster.

Sayehli, S., Österberg, R. & Granfeldt, J. (2019) Attitudinal and Motivational Profiles of Second Foreign Language Learners in Multilingual Contexts

I denna studie har vi tittat på svaren från den elevenkät som ingått i TAL-projektet. Postern behandlar resultaten från motivations- och attityddelarna. Abstract.

Ny publikation från TAL-projektet

Det symposium om det andra främmande språket i skolan som TAL-projektet organiserade i Lund i december 2016 har nu resulterat i ett tematiskt nummer av tidskriften Apples – Journal of Applied Language Studies. 

Det tematisk numret har titeln Learning, teaching and assessment of second foreign languages in school contexts (nummer 13(1) 2019). Numret innehåller två artiklar från TAL-projektet:

Bardel, C., Erickson, G., & Österberg, R. (2019) Learning, teaching and assessment of second foreign languages in Swedish lower secondary school – dilemmas and prospects. In Apples – Journal of Applied Language Studies, 13 (1): 7-26.  Abstract.

Granfeldt, J. Sayehli, S. & Ågren, M. (2019) The context of second foreign languages in Swedish secondary schools: results of a questionnaire to school leaders. In Apples – Journal of Applied Language Studies, special issue 13 (1): 27-48. Abstract.

Därutöver ingår ytterligare sex bidrag från symposiet 2016.

Hela numret publiceras med fri tillgång (open access) och är därför tillgängligt för alla. Samtliga artiklar och introduktionen till numret kan nås här.

Artikel från TAL-projektet i Lingua

I det senaste numret av LMS – Lingua finns en artikel från TAL-projektet.  Länk till artikeln finns nedan.

Erickson, G., Österberg, R. & Bardel, C. (2018) Lärares synpunkter på ämnet Moderna språk – en rapport från projektet TAL, LMS-Lingua, 2, p. 8-12. Fulltext finns här.

 

TAL på ELE

Den 18-20 juni 2018 arrangeras ELE konferensen i Stockholm – Exploring Language Education: Global and Local Perspectives.

TAL-projektet bidrar med två presentationer:

Rakel Österberg, Gudrun Erickson & Camilla Bardel

Second foreign language learning, teaching, and assessment in Swedish secondary school: the view of the teachers

Susan Sayehli, Malin Ågren & Jonas Granfeldt

Secondary school leaders’ attitudes towards second foreign languages