Publikationer & Presentationer

Publikationer

Granfelt, J., Bardel, C., Erickson, G., Sayehli, S., Ågren, M. & Österberg, R. (2016). Muntlig språkfärdighet i främmande språk – en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i svensk skolkontext: presentation av det nya forskningsprojektet TAL, LMS – Lingua, 2, p. 1-6 p. Fulltext finns här

Presentationer

Camilla Bardel & Rakel Österberg (2017)  Moderna språk i årskurs 9 – TAL i fokus. Presentation på Språkbad i väst, Språklärarnas riksförbunds årlig konferens. Göteborg 1 april.