Publikationer & Presentationer

Publikationer

Granfelt, J., Bardel, C., Erickson, G., Sayehli, S., Ågren, M. & Österberg, R. (2016). Muntlig språkfärdighet i främmande språk – en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i svensk skolkontext: presentation av det nya forskningsprojektet TAL, LMS – Lingua, 2, p. 1-6 p. Fulltext finns här

Presentationer

Camilla Bardel, Susan Sayehli & Rakel Österberg (2017) TAL-projektet. Fortbildningsdag, språklärare, Stockholms stad, Nacka. 8 mars

Camilla Bardel & Rakel Österberg (2017) Moderna språk – en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i skolan. Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. 22 mars.

Camilla Bardel & Rakel Österberg (2017)  Moderna språk i årskurs 9 – TAL i fokus. Presentation på Språkbad i väst, Språklärarnas riksförbunds årlig konferens. Göteborg 1 april.

Rakel Österberg (2017) Una presentación del proyecto TAL ( Teaching, Assessment and Learning of Second Languages): Un estudio sobre el alineamiento de la producción oral en la secundaria. Escuela de Ingeniería y Ciencias, Universidad de Chile, Santiago. 26 april.

Gudrun Erickson & Jonas Granfeldt (2017) Muntlig språkfärdighet i Moderna språk – en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i skolan. Seminariepresentation:  Språk och lärande. Institutionen för språk och litteraturer. Göteborgs universitet 30 maj.

Jonas Granfeldt & Malin Ågren (2017) Vilken framtid har de moderna språken i skolan? Föreläsning vid HT-dagarna vid Lunds universitet.  Tema Framtid. 13 april.

Camilla Bardel & Rakel Österberg (2017) Introducing the project Learning, Teaching and Assessment of Second Foreign Languages: An Alignment Study on Oral Language. Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet. 21 september.

Gudrun Erickson & Jonas Granfeldt (2017). Presentation av TAL-projektet. Seminarium vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Göteborgs universitet. 6 november.

Jonas Granfeldt, Susan Sayehli & Malin Ågren (2017, november). Second foreign languages in the Swedish school context – The views of school leaders. Colloque international Image des langues -20 ans après. Neuchâtel, Schweiz. 10 november.

Kommande

Gudrun Erickson & Jonas Granfeldt (2017, december). Presentation av TAL-projektet. Språklärargalan. Skolverket. Stockholm. 8 december.

Gudrun Erickson & Jonas Granfeldt (2017, december). Presentation av TAL-projektet. Språklärargalan. Skolverket. Göteborg. 11 december.

Pressmeddelanden

Pressmeddelande inför Symposium on Second Foreign Languages. TAL-projektet. Lunds universitet.