Lärarenkäten är skickad!

Den 30 maj gick inbjudan att besvara en enkät om moderna språk ut till till lärare i franska, spanska och tyska vid de utvalda skolorna i projektet. Nedan syns en skärmbild från vårt enkätsystem, Sunet Survey, när alla enkäterna slutligen var skickade!

Vi hoppas  nu på många svar och märker redan av stort engagemang bland lärarna kring vår enkät.

Registration is now closed & Symposium dinner

The registration for the symposium is now closed. Some 80 participants have registred which is very close to the maximum number of participants.

As previously announced the symposium dinner will take place at Kulturkrogen. It will be a christmas dinner (julbord). The price is 435 SEK / person. More information can be found here,